Referanser

Her er en oversikt over våre referanseprosjekter på ulike linje- og kabelprosjekter i hele Norge. Om det er ønskelig med mer informasjon om prosjektene, eller kontaktinfo til referansepersoner hos noen av oppdragsgiverne, ta kontakt med oss! 

NTE Energi

Prosjekt: Kabelanlegg 132 kV Aunfoss
Grong
Kabellegging fra hovedtrafo til GIS-anlegg. En utfordrende jobb; det måtte trekkes kabel i styrte borehull i fjell
132 kV
Ferdigstilt i 2022

Trønder Energi

Prosjekt: 66 kV Sjøkabel i Dolmsundet
Hitra/Frøya
Vi la og monterte 1900 meter sjø og land-kabler til endemast fra eksisterende kabler i Frøya-tunnelen.
66 kV
Ferdigstilt i 2011

Tensio

Prosjekt: Mellom Vikna
Nærøysund
Rehabilitering av 8 km med 22 kV linje. Det inngikk arbeid med nettstasjoner
22 kV

Arva

Prosjekt: Nettstasjon i Jensvolldalen med HS-kabel
Bodø
Monterte ny frittstående trafokiosk og noe tilhørende lavtspentnett i jord
22 kV
Ferdigstilt i 2022

NTE Energi

Prosjekt: Storåselva- Bygging av 132 kV ledning med komposittmaster
Nord Trøndelag
Bygging av standard 132 kV ledning med komposittmaster. Fundamentert i rør. Prosjektet ble bygget med til dels meget vanskelig grunnforhold, kvikk-leire. Noe ble fundamentert med KC-stabilisering. Tråden var Feral 300
132 kV
Ferdigstilt i 2017

Tensio

Prosjekt: Bogna-Steinkjer
Nord Trøndelag
Rehabelitering av 66 kV Bogna Steinkjer og nybygging. Oppgradert til 132 kV. Legert 444 som tråd. 160 stk komposittmaster. 37 km med linje totalt. Bygging av nylinje, riving av linje, samt avfallshåndtering og alle materialleveranser.
132 kV

Elvia AS

Prosjekt: Tunby-Spydeberg
Spydeberg
Strekking av 132kV dobbelkurs linje mellom Tunby – Spydeberg (1,62km) på singelpole stålmaster levert av byggherre. Linjen ble bygget ved eksiterende linje, med 2 kryssinger. Riving av gammel inngikk i denne kontrakten. Innstrekking av eksisterende linjer i M7 (endemast). Strømførende line: 280-AL59 og ST5E Goll som toppline.
132 kV

Mørenett

Prosjekt: Riving av fjordspenn Sæbø-Leknes
Sæbø
Riving av fjordspenn på (2,7 km) samt betongmastbukker. Fjordspennet ble revet ved at trådene ble bremset ut, og deretter lagt i blåser på fjorden. Videre ble tråden slept til land med båt. Spennbukker ble delvis betongskjært/pigget og sprengt i jordbåndet. Meget utfordrende forhold; rasutsatt og ulendt. Ingen hendelser med negativ på omgivelser eller utstyr
22 kV

Statkraft

Prosjekt: Svean-Laukaunet
Klæbu
Vi la jordkabler mellom kraftverkene Svean og Laukaunet iløpet av 2019 og 2020. Vi terminerte kablene i både Svean og Laukaunet. Strekket var på ca 2 km. Kablene ble lagt delvis med maskin, delvis i åpen grøft.
22 og 66 kV

NTE Nett

Prosjekt: Opi-kanal Stjørdal
Stjørdal
Her trakk vi kabler fra (ubygd) Sutterø Trafostasjon til Øyreina Trafostasjon. Deretter fra Øyreina til Eidum koblingstasjon. Vi hadde endeavslutninger på Øyreina og Eidum. Vi hadde alt skjøtearbeide og terminering av endene. En lengde på 30 km.
132 og 22 kV

Mørenett

Prosjekt: Teigen-Gald
Stryn
Her ble det revet og bygd seksjonsvis en ny BLX147 linje, med underliggende OPGW 144. Linjen var totalt 7km, bygd på kreosotstolper, med stålkryss, alu-traverser med til dels ståltraverser. 14 avgreninger på fiber, samt 4 avgreninger på HS-siden samt en avgrening med Axcess hengekabel. Kontraktsform NS 8405.
22 kV
Ferdigstilt i 2022

Linea AS

Prosjekt: Meisfjord-Bjørn
Sandnessjøen
Vi bygde en komplett ny linje for Linea AS. 10Km med kompositt linje, på Melbye sine RS master, med underliggende OPGW. Det ble også benyttet Melby sine stålkoner på fjell. 5 stk nye nettstasjoner på strekningen med både ny lavspent- og høyspent forsyning. Linjen ble seksjonsvis ombygd, med totalt 4 seksjoner. Kontraktsform NS 8407
22 kV
Ferdigstilt i 2022

Arva

Prosjekt: Soløyvannsvegen
Bodø
Totalentereprise NS 8407 for Arva. Vi bygde en ny OPI kanal, og delvis åpen forlagt kabel fra Tjønndalen Trafostasjon til Soløyvannsvegen, ca 8,5km. Til dels krevende arbeidsforhold med bløt myr, og arbeid gjennom vinteren. Kabel som var benyttet var 1-leder 1600mm2 TSLF med innebygd fiber. Trassen var inndelt i 10 delstrekninger, hvor hvert delstrekking ble. Endeavslutt i trafostasjonen og i endemast, samt bygging av kabel arrangement.
132 kV
Ferdigstilt i 2021

Isalten Nett AS

Prosjekt: Holtan-Ankerske
Fauske
Etablering av 1km grøftetrase a 3 x160 rør i bynære strøk. Kryssing av veier, jernbane og E6 utført med styrt boring. Ca. 550 meter med 160 SN64 rør ble etablert fordelt på 5 plasser. Trekking, skjøting og terminering av 2,2 km snodd TLSF 240 mellom trafostasjon og landtak sjøkabel. I trafostasjonen ble det bygd ny føringsvei inn med 2×60 kabelbro opp fjell, gjennom vegger og tak fram til celler.
22 kV

Elkem

Prosjekt: Fjordspenn Elkem
Sørfold
2020 – skifte av faser, isolatorer og toppliner over fjorden inn til Elkem Salten samt bakstrekk og føringer til trafo. Kondensatorbatterier og pågående produksjon under arbeidet ga korte vinduer. 2021 – skifte av toppliner, kryssende 132kV under spenn samt fylkesvei. For å minimere ulemper for fabrikk ble det utført på 2 korte utkoblinger.
132 kV

Nordlandsnett

Prosjekt: Vatnvatn – Lomtjønnmyran
Bodø
Linje/kabeljobb: 2 nettstasjoner, legging av høy og lavspent kabler i ferkvann, bytte av 27 stolper til Jerol. 1,6km ex hovednett og div stikkledninger
22 / 0,23 kV
Ferdigstilt i 2020

Nordlandsnett

Prosjekt: 145kV kabelanlegg Soløyvannsveien
Bodø
Kabeljobb: 8,5km med 1600 kvadrat 170kV kabel. 33 skjøter og 6 endeavsluttninger. Delvis forlagt i åpen grøft og delstrekninger med kabeltrekking i støpt OPI-kanal.
132 kV
Ferdigstilt i 2020

Veidekke

Prosjekt: Øyfjellet vindpark
Øyfjellet, Vefsn
Kabeljobb: 107 skjøter og 36 endeavsluttninger på 1600 kvadrat 170kV kabel Estimert 200 skjøter på 33kV, 33 stk ABB HDC-A 36630 36kV skap og over 400 endeavslutninger. (95-800mm2 kvadrats kabler)
132 / 33 kV
Ferdigstilt i 2021

Eolus vind Mosjøen

Prosjekt: Marka – Øyfjellet
Mosjøen
Linjejobb/kabel: 11 km legert 910 tråd på 40 komposittmaster og 6 stålendemaster fra Norconsult. 3 delstrekk totalt 13,8km med 1600 kvadrats 170kV kabel med termineringer.
132 kV
Ferdigstilt i 2020

Veidekke

Prosjekt: Stoheia vindpark
Storheia, Hadsel
Kabeljobb: 306 km med 1-leder 150/630 kvadrat 36kV kabel. 480 endeavsluttninger og 43stk ABB-HDC-A 36630 36kV kabelskap.
36 kV
Ferdigstilt i 2019

Johs. J. Syltern

Prosjekt: Roan Vindpark
Roan, Brandsfjord
Kabeljobb: 67 km med 1-leder 150/630 kvadrat 36kV kabel. 208 endeavsluttninger og 33 ABB-HDC-A 36630 36kV kabelskap.
36 kV
Ferdigstilt i 2018

Trønder Energi

Prosjekt: Mælan – Mørre
Åfjord
Linjejobb: 5 km legert 594 linje på 13 mastepunkt av kompositt og stålendemaster fra Norconsult
132 kV
Ferdigstilt i 2018

Eidesfoss

Prosjekt: Vågamo transformatorstasjon – Nedre Otta/Rosten
Vågamo
Kabeljobb: 18 skjøter og 12 utendørs ender for 630 kvadrat
170 kV
Ferdigstilt i 2017

NTE Energi

Prosjekt: Vegset koblingsanlegg
Storåselva
Koblingsannelgg for 66 kV avgreining Storåselva
66 kV
Ferdigstilt i 2017

Eidsiva Vannkraft

Prosjekt: Rosten kraftverk og Nedre Otta kraftverk
Otta
Kabeljobb: 3,2km 630/800 kvadrat kabler, 6 utendørs og 30 Connex 6S ender
170 kV
Ferdigstilt i 2017

NTE Energi

Prosjekt: Storåselva
Snåsa
Linjejobb: 20 km Feal 300 linje på 88 mastepunkt i RS komposittmaster.
132 kV
Ferdigstilt i 2017

Statnett

Prosjekt: Trafostasjoner – Namsos, Nedre Røssåga, Ogndal, Trofors, Tunnsjødal, Klæbu og Verdal trafo.
Region midt
Linjejobb: Over og innstrekk av 7 trafostasjoner (Duplex Solros)
420 kV
Ferdigstilt i 2017

Statnett

Prosjekt: Tunnsjødal transformatorstasjon
Tunnsjødal
Kabeljobb: 800 meter 2000 kvadrat, 6 endeavslutninger. Tilkobling internt i koblingsanlegg.
420 kV
Ferdigstilt i 2016

Hamnefjellet vindpark

Prosjekt: Hamnefjellet vindpark
Hamnefjellet, Båtsfjord
Kabeljobb: 14 km 22kV kabel, 4 skap terminering inklusiv fiberarbeider
22 kV
Ferdigstilt i 2016

Statnett

Prosjekt: Verdal transformatorstasjon
Verdal
Kabeljobb: 5,8 km 1200 kvadrat 66 kV på Verdal. Montering av 48 endeavsluttninger.
66 kV
Ferdigstilt i 2016

NTE Nett AS

Prosjekt: Rehab. 22kV linje Nollen
Kvam
Linjejobb: 5 km Feal 50 linje på 35 stolper fra Jerol
22 kV
Ferdigstilt i 2016

NTE Energi

Prosjekt: Avgreining Åsmulsfoss
Åsmulfoss
Linjejobb: 1,3 km feral 95 på 10 komposittmaster fra RS.
132 kV
Ferdigstilt i 2016

NTE Nett AS

Prosjekt: Eidum transformatorstasjon – Øireina transformatorstasjon
Stjørdal
Kabeljobb: 30 km 800 kvadrat 132 kV kabel og 39 km 240 kvadrat 22 kV kabel
22 / 170 kV
Ferdigstilt i 2015

NEAS

Prosjekt: Kristiansund transfm. – Nordlandet transfm.
Kristiansund
Kabeljobb: 130km 630 kvadrat 24kV og 800 kvadrat 132kV kabler samt skjøter.
22 / 132 kV
Ferdigstilt i 2014

Dalane Energi IKS

Prosjekt: 24 kV / 72,5 kV linje Lunden Skåra – Tysland
Egersund
Linjejobb: 4 km feral 150, på trestolper
66 / 24 kV
Ferdigstilt i 2014

Elkem

Prosjekt: Elkem Thamshavn
Orkanger
Linjejobb: 4 km feral 150, på 20 trestolper.
132 kV
Ferdigstilt i 2014

Mørenett AS

Prosjekt: 132kV Sykkulven – Stranda
Tyssedalen
Linjejobb: 2,5 km Feral 120, på 19 trestolper
132 kV
Ferdigstilt i 2014

NTE Nett AS

Prosjekt: Daltrøa – Strand
Abelvær
Linjejobb: 1 km legert AL 444, 6 fagverk stålmaster
66 kV
Ferdigstilt i 2014

Statnett

Prosjekt: Traversforlengelse Kvidal – Saurdal
Kvildal
Linjejobb: 3 master med loopstabilisering og traversforlengelse i Kvildal
420 kV
Ferdigstilt i 2014

NTE Nett AS

Prosjekt: Fiskumfoss – Aunfoss
Harran
Linjejobb: 10 km med legert 444 på 51 mastepunkt i kompositt fra RS
132 kV
Ferdigstilt i 2013

Nordlandsnett

Prosjekt: 22kV Beiarn – Muoidejohka
Beiarn
Linjejobb: 16 km med BLL 157 og 241 på 150 mastepunkt av trestolper.
22 kV
Ferdigstilt i 2013

Trønder Energi Nett AS

Prosjekt: Filland – Frøya
Dolmsundet
Kabeljobb: 1900 meter sjø og jordkabel 150AL/120CU
66 kV
Ferdigstilt i 2011

Kvinnherad Energi AS

Prosjekt: 22kV linje Fossberg – Hattberg / Muradalen
Muradalen
Linjejobb: 5 km feral 25 og 95
22 kV
Ferdigstilt i 2011

Statnett SF

Prosjekt: 320kV Nea – Riksgrensen
Tydal
Linjejobb: Demontering av 25 km feral 300 på stålmast
320 kV
Ferdigstilt i 2010