Referanser

Her er en oversikt over våre referanseprosjekter på ulike linje- og kabelprosjekter i hele Norge. Om det er ønskelig med mer informasjon om prosjektene, eller kontaktinfo til referansepersoner hos noen av oppdragsgiverne, ta kontakt med oss! 

Nordlandsnett

Prosjekt: Vatnvatn – Lomtjønnmyran
Bodø
Linje/kabeljobb: 2 nettstasjoner, legging av høy og lavspent kabler i ferkvann, bytte av 27 stolper til Jerol. 1,6km ex hovednett og div stikkledninger
22 / 0,23 kV
Ferdigstilt i 2020

Nordlandsnett

Prosjekt: 145kV kabelanlegg Soløyvannsveien
Bodø
Kabeljobb: 8,5km med 1600 kvadrat 170kV kabel. 33 skjøter og 6 endeavsluttninger. Delvis forlagt i åpen grøft og delstrekninger med kabeltrekking i støpt OPI-kanal.
132 kV
Ferdigstilt i 2020

Veidekke

Prosjekt: Øyfjellet vindpark
Øyfjellet, Vefsn
Kabeljobb: 107 skjøter og 36 endeavsluttninger på 1600 kvadrat 170kV kabel Estimert 200 skjøter på 33kV, 33 stk ABB HDC-A 36630 36kV skap og over 400 endeavslutninger. (95-800mm2 kvadrats kabler)
132 / 33 kV
Ferdigstilt i 2021

Eolus vind Mosjøen

Prosjekt: Marka – Øyfjellet
Mosjøen
Linjejobb/kabel: 11 km legert 910 tråd på 40 komposittmaster og 6 stålendemaster fra Norconsult. 3 delstrekk totalt 13,8km med 1600 kvadrats 170kV kabel med termineringer.
132 kV
Ferdigstilt i 2020

NTE Nett AS

Prosjekt: Bogna – Steinkjer
Linjejobb: 37 km feral legert 444, 160 stk komposittmaster fra RS.
132 kV
Ferdigstilt i 2020

Veidekke

Prosjekt: Stoheia vindpark
Storheia, Hadsel
Kabeljobb: 306 km med 1-leder 150/630 kvadrat 36kV kabel. 480 endeavsluttninger og 43stk ABB-HDC-A 36630 36kV kabelskap.
36 kV
Ferdigstilt i 2019

Johs. J. Syltern

Prosjekt: Roan Vindpark
Roan, Brandsfjord
Kabeljobb: 67 km med 1-leder 150/630 kvadrat 36kV kabel. 208 endeavsluttninger og 33 ABB-HDC-A 36630 36kV kabelskap.
36 kV
Ferdigstilt i 2018

Trønder Energi

Prosjekt: Mælan – Mørre
Åfjord
Linjejobb: 5 km legert 594 linje på 13 mastepunkt av kompositt og stålendemaster fra Norconsult
132 kV
Ferdigstilt i 2018

Eidesfoss

Prosjekt: Vågamo transformatorstasjon – Nedre Otta/Rosten
Vågamo
Kabeljobb: 18 skjøter og 12 utendørs ender for 630 kvadrat
170 kV
Ferdigstilt i 2017

NTE Energi

Prosjekt: Vegset koblingsanlegg
Storåselva
Koblingsannelgg for 66 kV avgreining Storåselva
66 kV
Ferdigstilt i 2017

Eidsiva Vannkraft

Prosjekt: Rosten kraftverk og Nedre Otta kraftverk
Otta
Kabeljobb: 3,2km 630/800 kvadrat kabler, 6 utendørs og 30 Connex 6S ender
170 kV
Ferdigstilt i 2017

NTE Energi

Prosjekt: Storåselva
Snåsa
Linjejobb: 20 km Feal 300 linje på 88 mastepunkt i RS komposittmaster.
132 kV
Ferdigstilt i 2017

Statnett

Prosjekt: Trafostasjoner – Namsos, Nedre Røssåga, Ogndal, Trofors, Tunnsjødal, Klæbu og Verdal trafo.
Region midt
Linjejobb: Over og innstrekk av 7 trafostasjoner (Duplex Solros)
420 kV
Ferdigstilt i 2017

Statnett

Prosjekt: Tunnsjødal transformatorstasjon
Tunnsjødal
Kabeljobb: 800 meter 2000 kvadrat, 6 endeavslutninger. Tilkobling internt i koblingsanlegg.
420 kV
Ferdigstilt i 2016

Hamnefjellet vindpark

Prosjekt: Hamnefjellet vindpark
Hamnefjellet, Båtsfjord
Kabeljobb: 14 km 22kV kabel, 4 skap terminering inklusiv fiberarbeider
22 kV
Ferdigstilt i 2016

Statnett

Prosjekt: Verdal transformatorstasjon
Verdal
Kabeljobb: 5,8 km 1200 kvadrat 66 kV på Verdal. Montering av 48 endeavsluttninger.
66 kV
Ferdigstilt i 2016

NTE Nett AS

Prosjekt: Rehab. 22kV linje Nollen
Kvam
Linjejobb: 5 km Feal 50 linje på 35 stolper fra Jerol
22 kV
Ferdigstilt i 2016

NTE Energi

Prosjekt: Avgreining Åsmulsfoss
Åsmulfoss
Linjejobb: 1,3 km feral 95 på 10 komposittmaster fra RS.
132 kV
Ferdigstilt i 2016

NTE Nett AS

Prosjekt: Eidum transformatorstasjon – Øireina transformatorstasjon
Stjørdal
Kabeljobb: 30 km 800 kvadrat 132 kV kabel og 39 km 240 kvadrat 22 kV kabel
22 / 170 kV
Ferdigstilt i 2015

NEAS

Prosjekt: Kristiansund transfm. – Nordlandet transfm.
Kristiansund
Kabeljobb: 130km 630 kvadrat 24kV og 800 kvadrat 132kV kabler samt skjøter.
22 / 132 kV
Ferdigstilt i 2014

Dalane Energi IKS

Prosjekt: 24 kV / 72,5 kV linje Lunden Skåra – Tysland
Egersund
Linjejobb: 4 km feral 150, på trestolper
66 / 24 kV
Ferdigstilt i 2014

Elkem

Prosjekt: Elkem Thamshavn
Orkanger
Linjejobb: 4 km feral 150, på 20 trestolper.
132 kV
Ferdigstilt i 2014

Mørenett AS

Prosjekt: 132kV Sykkulven – Stranda
Tyssedalen
Linjejobb: 2,5 km Feral 120, på 19 trestolper
132 kV
Ferdigstilt i 2014

NTE Nett AS

Prosjekt: Daltrøa – Strand
Abelvær
Linjejobb: 1 km legert AL 444, 6 fagverk stålmaster
66 kV
Ferdigstilt i 2014

Statnett

Prosjekt: Traversforlengelse Kvidal – Saurdal
Kvildal
Linjejobb: 3 master med loopstabilisering og traversforlengelse i Kvildal
420 kV
Ferdigstilt i 2014

NTE Nett AS

Prosjekt: Fiskumfoss – Aunfoss
Harran
Linjejobb: 10 km med legert 444 på 51 mastepunkt i kompositt fra RS
132 kV
Ferdigstilt i 2013

Nordlandsnett

Prosjekt: 22kV Beiarn – Muoidejohka
Beiarn
Linjejobb: 16 km med BLL 157 og 241 på 150 mastepunkt av trestolper.
22 kV
Ferdigstilt i 2013

Trønder Energi Nett AS

Prosjekt: Filland – Frøya
Dolmsundet
Kabeljobb: 1900 meter sjø og jordkabel 150AL/120CU
66 kV
Ferdigstilt i 2011

Kvinnherad Energi AS

Prosjekt: 22kV linje Fossberg – Hattberg / Muradalen
Muradalen
Linjejobb: 5 km feral 25 og 95
22 kV
Ferdigstilt i 2011

Statnett SF

Prosjekt: 320kV Nea – Riksgrensen
Tydal
Linjejobb: Demontering av 25 km feral 300 på stålmast
320 kV
Ferdigstilt i 2010