Tildeling av ny kontrakt – Ombygging av 22kV Vikna

Vi har fått oppdrag for Tensio TN med ombygging av høyspentlinjer på Mellom-Vikna. Jobben består av linjebygging, avgreininger og bytte av nettstasjoner.

Samlet lengde på linjetrase er 12km som i hovedsak bygges med stolper fra Jerol og belagte liner.

Oppstart nå i november og ferdigstillelse i løpet av 2022.
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin