Åpenhetsloven

Vi tar åpenhetsloven på alvor og arbeider aktivt for å identifisere og håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene våre.

Vi utarbeider en rapport som redegjør for aktsomhetsvurderingene, og vi publiserer informasjon om hvordan vi håndterer risiko og hvilke tiltak vi vil iverksette for å hindre eller redusere negative konsekvenser. Vi følger også opp og evaluerer effekten av tiltakene, og samarbeider med andre aktører for å håndtere negative konsekvenser.

Vi har involvert interessenter i arbeidet med aktsomhetsvurderingene, og vil involvere interessenter i oppfølgingen av tiltakene